Åbne værksteder med henblik på deltagelse i Hertug Hans Festivalen juni 2013

5 mødeaftener fordelt hen over året:

1. aften: Gik med at få os snakket ind på emnet, og hvor meget tid vi hver især ville bruge på det, og om vi skulle præsentere færdighederne i Damparken til den evt. Hertug Hans festival.

2. aften: Hver især havde overvejet hvad de ville og kunne bidrage med, og nogle var gået i gang med at gøre sig de første erfaringer: nålebinding, brikvævning, båndvævning, middelalderknapper, for ikke at glemme Christas storværk, en håndsyet dragt. Vi talte også om lettere, hurtige ting vi kunne aktivere børn med.

En dag i uldens tegn

aaaaJubilæumsarrangement på Café Ellegaard: ”En dag i uldens tegn” + fællesspisning

Lørdag den 4. maj afholdt vi foreningens 26½ års jubilæum – måske lidt utraditionelt, men da vi havde glemt det store 25 års jubilæum, måtte vi jo råde bod på forglemmelsen.

Det blev en dejlig dag præget af god stemning og hyggelig atmosfære. 22 gæve og interesserede medlemmer mødte frem på Café Ellegaard kl. 10 om formiddagen – bestyrelsen havde skaffet masser af råuld, hvor en del var vasket inden dagen og efter et kort oplæg fra nogle af bestyrelsesmedlemmerne med ideer til hvad man kunne med ulden, gik samtlige medlemmer i gang med at udforske mulighederne i materialet – der blev filtet hele ”skind”, syet og dekoreret ”skind”, filtet masker og figurer, hæklet og løbbundet beholdere og meget andet.

Broderi og genbrug

ÅÅÅÅÅÅÅbent værksted i forbindelse med generalforsamlingen: Broderi og genbrug

Det faglige tema ved årets generalforsamling var ”Broderi og genbrug”.

Vi havde opfordret medlemmerne til at medbringe deres broderier til inspiration, og det var der heldigvis flere, der havde gjort.

Ellen havde lavet aftaler med Gunhild Eeg, som står for det klassiske håndbroderi og Anne Grethe Therkildsen, der laver billedsyning med maskinbroderi. På dagen var der flere af medlemmerne, der viste frem og fortalte. Foruden Gunhild og Anne Grethe, var det Annelise Kjær Sørensen, Grethe Petersen, Ruth Søndergaard, Ellen Qvortrup og Elsa Lindby. Der blev vist et meget bredt spekter af både materialer, broderitilgange og teknikker - det hele var utroligt inspirerende.

Småting i Pels

                    

Inspirationsaften v/ Vera Molberg Hansen: Småting i pels                       

Torsdag aften den 24. april var vi 9 kvinder, der væltede os i pels, og meget af det ganske gratis. Vera havde ryddet op, så vi var heldige, at hun tænkte på os. Som sædvanligt havde Vera mange eksempler med, både små ting, som vi havde mulighed for at komme godt i gang med samme aften, og hendes flotte halsedisser. Der blev lavet halskæder med pels og o-ringe, og armbånd med stykker af cykelslange og pels, der blev limet fast på store rørperler.

Tredimentionel strik på strikkemaskine

kkkkkkkkkgggfffKursus v/ Annette Frølund: Tredimensionel strik på strikkemaskine

Det startede lidt koldt, så den med de uldne strikkede genstande var ligefrem et behov, og de tredimensionale tørklæder blev igangsat på mange strikkemaskiner. Heldigvis dukkede der en varmemester op, så ikke al energien skulle bruges på ”overlevelse” og basale behov!

Side 1 ud af 2